HEM

26/3 Söndag FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

Kl 09.00 Oskarström Mässa

Kl 09.45 Undervisning Konfirmander Kl 11.00 Halmstad Högmässa

Kl 12.00 Halmstad Årsmöte Kl 11.00 Varberg Högmässa

Kl 15.00 Falkenberg Mässa på arabiska i Hertings kyrka

Kl 17.00 Falkenberg Mässa i Hertings kyrka

______________________________________________________________________

27/3  Måndag

Kl 08.00 Halmstad Mässa

______________________________________________________________________

28/3 Tisdag

Kl 18.00 Halmstad Mässa

Kl 18.30 Halmstad Rosenkransandakt på polska

______________________________________________________________________

29/3 Onsdag

Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt

Kl 18.00 Halmstad Mässa ______________________________________________________________________

30/3 Torsdag

Kl 14.30 Halmstad Begravning av Anka Azinovic på Västra kyrkogården Kat.

Kl 17.45 Halmstad Barmhärtighetens Rosenkrans

Kl 18.00 Halmstad Mässa

______________________________________________________________________

31/3 Fredag

Kl 09.00 Sakramentstillbedjan

Kl 11.00 Oskarström Begravning av Lars Nyström

Kl 13.00 Oskarström Begravning av Rita Persson

Kl 17.30 Halmstad Korsvägsandakt, Församlingsreträtt börjar

Kl 18.00 Halmstad Mässa

______________________________________________________________________

1/4 Lördag

Kl 17.30 Halmstad Rosenkransandakt för fred

Kl 18.00 Halmstad Vigiliemässa ____________________________________________________________________

Angående Mässor i Oskarström ring 035-619 73

2/4 Söndag FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Kl 09.00 Oskarström Mässa

Kl 11.00 Halmstad Högmässa

Kl 11.00 Varberg Mässa

Kl 12.30 Halmstad Mässa på kroatiska